Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2016 - 2016Gender and Economics-UN Women/ Economic Policy Making and the SDGs

  Katılımcı

  Torino, İtalya

 • 2016 - 2016Sosyal İnsan Hakları Sempozyumu-Kocaeli Üniversitesi, İ.İ.B.F./ Çalışma Hakkı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: İstihdam Yaratma Programları

  Katılımcı

  Kocaeli, Türkiye

 • 2016 - 2016Uluslararası Katılımlı 16. Ürtim Araştırmaları Sempozyumu,İTÜ/ Gender and Decent Work: Cross-Cutting Issues in Manufacturing Industry In Turkey

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 - 2016Evde Çocuk Bakımı Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi Çalıştayı-Sosyal Güvenlik Kurumu

  Katılımcı

  Bolu, Türkiye

 • 2015 - 201524th Annual Conference of IAFFE/ Measuring Decent Work for Turkey

  Katılımcı

  Berlin, Almanya

 • 2015 - 2015Türkiye'de Öteki Olmak -Kemerburgaz Üniversitesi / Ekonomik Kriz Kadın İstihdamı İçin Fırsat mı? Tehlike mi?

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 - 2013TMMOB İstanbul İKK Kadın Komisyonu 3. Kadın Kurultayı Çalıştayı/ Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından Türkiye'de Kadın Emeği

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 - 2013Knowledge Networking Program on Engendering Macroeconomics and International Economics-Summer Seminar / Global Recession and Turkish Labour Market

  Katılımcı

  Krakov, Polonya

 • 2013 - 2013Zor Zamanlarda İktisat IV- AVRUPA'DA KASVETLİ BİR EKONOMİ/ Küresel Finans Krizi ve İstihdam Politikaları Kıskacında Türkiye'de Kadın İstihdamı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 - 2013Türkiye’nin Gündemi: Akademi-Siyaset-İktisat

  Katılımcı

  İZMİR, Türkiye