Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Ekim 2017Marmara Üniversitesi-İktisat Fakültesi

  Marmara Üniversitesi-İktisat Fakültesi

  Doktora Yeterlilik

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2010 - Devam Ediyor İktisat Dergisi

  Yayın Kurul Üyesi

 • 2012 - 2014Sosyal Bilimler Dergisi

  Editör

 • 2012 - 2013İktisat Dergisi-Kriz Sayısı

  Editör

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

 • Kasım 2016Gender and Economics-UN Women/ Economic Policy Making and the SDGs

  Torino

 • Ekim 2016Sosyal İnsan Hakları Sempozyumu-Kocaeli Üniversitesi, İ.İ.B.F./ Çalışma Hakkı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: İstihdam Yaratma Programları

  Kocaeli

 • Ekim 2016Uluslararası Katılımlı 16. Ürtim Araştırmaları Sempozyumu,İTÜ/ Gender and Decent Work: Cross-Cutting Issues in Manufacturing Industry In Turkey

  İstanbul

 • Mayıs 2016Evde Çocuk Bakımı Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi Çalıştayı-Sosyal Güvenlik Kurumu

  Bolu

 • Temmuz 201524th Annual Conference of IAFFE/ Measuring Decent Work for Turkey

  Berlin

 • Mart 2015Türkiye'de Öteki Olmak -Kemerburgaz Üniversitesi / Ekonomik Kriz Kadın İstihdamı İçin Fırsat mı? Tehlike mi?

  İstanbul

 • Eylül 2013TMMOB İstanbul İKK Kadın Komisyonu 3. Kadın Kurultayı Çalıştayı/ Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından Türkiye'de Kadın Emeği

  İstanbul

 • Temmuz 2013Knowledge Networking Program on Engendering Macroeconomics and International Economics-Summer Seminar / Global Recession and Turkish Labour Market

  Krakov

 • Nisan 2013Zor Zamanlarda İktisat IV- AVRUPA'DA KASVETLİ BİR EKONOMİ/ Küresel Finans Krizi ve İstihdam Politikaları Kıskacında Türkiye'de Kadın İstihdamı

  İstanbul

 • Şubat 2013Türkiye’nin Gündemi: Akademi-Siyaset-İktisat

  İZMİR

Bilimsel Hakemlikler

 • Eylül 2017Feminist Economics

  SSCI Kapsamındaki Dergi