Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Finkesten Antlaşması Ve Tarihî Bir Vesika Olarak Antlaşmanın Türkçe Metni

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, ss.7-28, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Necati Cumalı’nın Dila Hanım Kitabında Dil ve Üslup

AVRASYA ETÜDLERİ, cilt.50, ss.491-506, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancı Öğrenicilerin Türkçe Yazma Becerilerinin Bağdaşlık Ölçütleri Bağlamında Değerlendirilmesi

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.17, ss.0-128, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ana Dili Konuşuru Olmayan Öğreticilerin Görüşlerine Göre Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, ss.986-1004, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancılar İçin Özel Amaçlı Bir Dil Bilgisi Kitabı: A Grammar Of The Turkish Language

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, cilt.1308-5069, ss.33-43, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"AÇMAK VE AÇILMAK" ÜZERİNE

BILIG, ss.71-77, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Abdürreşid İbrahim'in Japonya Hatıralarında Dil Uslüp ve Anlatım Özellikler

Abdürreşit İbrahim ve Zamanı: Türkiye ve Japonya Arasında Orta Avrasya -Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, Türkiye, 02 February 2018, cilt.VIII.Dizi, no.24, ss.133-145

Hastane Örneğinde Suriyeli Mültecilerin Türkçe İlişki Sözlerini Kullanma Durumları

II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, Adıyaman, Türkiye, 20 - 22 October 2017, ss.10

Oğuz Kağan Destanı Örneğinde Sözlü Kültürün Çocuk Edebiyatına Aktarımı

IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 October 2017, ss.261-276

Nasrettin Hoca Fıkralarının Çocuğa Görelik İlkesi Bağlamında İncelenmesi

IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 October 2017, ss.261-276

Yabancı Dil Sınıflarında Kültürler arası Duyarlılığı Sağlamada Sosyal Ağların Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme

International Educational Technology Conference, Cambridge, Amerika Birleşik Devletleri, 6 - 08 October 2017, ss.50

Şemsettin Sami'nin Orhun Abideleri

İki Toplumun Aydını: Şemsettin Sami Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 18 - 20 May 2017, ss.59-76

Türkçe Öğrenen Leh Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarında Karşılaşılan Dilbilgisi Hataları

Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu, Slav Dillilere Türkçe Öğretimi, Varşova, Polonya, 11 - 12 June 2015, ss.30-46

Abdürreşid İbrahim'in Tokyo'da Kaleme Aldığı Bilinmeyen Risalesi Üzerine

II. Uluslararası Abdürreşid İbrahim Sempozyumu: Geçmişten Günümüze Rusya Müslümanları ve Matbuat Hareketleri, Kazan, Rusya, 26 - 29 May 2015, ss.20

Yabancılara Türkçe Öğretmek İçin Yazılmış Bir Kitap Cedid ve Mükemmel Elifba-yı Osmani

600.Yılında Türk-Polonya İlişkileri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 05 March 2014, ss.40-65

Türkçedeki Bazı Eş anlamlı Kelimeler Üzerine

5. Türk Dil Kurultayı, Ankara, Türkiye, 20 - 26 September 2010, ss.70-95

Arnavutluk'un İlk Türkiye Büyükelçisi Rauf Bey

XVI. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 24 September 2010, ss.90-120

Şemseddin Sami'nin Tiran'daki Basılmamış Eserleri

Balkanlarda Türk-Arnavut İlişkileri Sempozyumu, Tiran, Arnavutluk, 9 - 10 May 2009, ss.80-95

Türkçe İle Farsçadaki Ortak Fiiller Üzerine

6. Uluslararası Türk Dil Kurultayı, Ankara, Türkiye, 20 October 2008 - 25 October 2018, ss.80-102

Fermanlarda Osmanlı Resmi Uslubu

Fermanlar Kongresi, Tiran, Arnavutluk, 20 - 21 May 2005, ss.30-46

Arnavutluk'ta Osmanlı Yazılı Kültürel Mirası

Balkanlarda İslam Medeniyeti Sempozyumu, Tiran, Arnavutluk, 4 - 07 December 2003, ss.95-119

Arnavutluk'un İlk Türkiye Büyükelçisi Rauf Bey

IX. Tarih Kongresi, Ankara, Türkiye, 21 September 1981 - 25 September 2010, cilt.1, no.864, ss.820-829

Kitap & Kitap Bölümleri

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi- Kuramlar,Yaklaşımlar, Etkinlikler

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Öğretici Sorunu ve Bir Lisans Programı Önerisi, Şahin. A., Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.682-703, 2018

Türkçeye Yolculuk B2 Ders Kitabı

Kesit Yayınları, İstanbul, 2017

Türkçeye Yolculuk C1 Ders ve Çalışma Kitabı

2. Bölüm, "Gültekin İ.,Melanlıoğlu D.,Balcı M., Türkdil Yakup, Karadoğan A.,", Editör, Kesit Yayınları, İstanbul, ss.70-110, 2017

Türkçeye Yolculuk Türkçe Öğrenim Seti (B1 Seviye)

4. Ünite, "Gültekin İ., Melanlıoğlu D., Balcı M., Türkdil Y., Beyreli L.,Duman G.,", Editör, Kesit Yayınları, İstanbul, ss.80-100, 2017

Bir Dağ Nasıl Söylerse Öyle

Yaşamak'ın Dili Üzerine, "Andı F., Yorulmaz H.,", Editör, Hat Yayınları, İstanbul, ss.50-72, 2017

Uygulamalı Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi El Kitabı Cilt 1

Dil Öğretiminin İlkeleri, "Gültekin İ., Melanlıoğlu D.,Uzuntaş A., Arslan F., Karakuş Tayşi E., Çetin D., Editör, Kesit Eğitim Yayınları, İstanbul, ss.210-295, 2017

Türkçeye Yolculuk A1 Çalışma Kitabı

Bölüm 2 , "Gültekin İ., Melanlıoğlu D.,Uzuntaş A., Arslan F., Karakuş Tayşi E., Çetin D., Editör, Kesit Yayınları, İstanbul, ss.62-95, 2017

Uygulamalı Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi El Kitabı

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Siyaseti ve Stratejileri, "Gültekin İ., Melanlıoğlu D.,Uzuntaş A., Arslan F., Karakuş Tayşi E., Çetin D., Editör, Kesit Eğitim Yayınları, İstanbul, ss.43-134, 2017

Uygulamalı Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi El Kitabı

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Kavramlar, "Gültekin İ., Melanlıoğlu D.,Uzuntaş A., Arslan F., Karakuş Tayşi E., Çetin D., Editör, Kesit Eğitim Yayınları, İstanbul, ss.13-42, 2017

Yunus Emre Enstitüsü Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yöntem ve Uygulamalar-1

Tarihi Seyirde Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I: Cumhuriyet Dönemi Öncesi Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi-Yunus Emre Enstitüsü, R., Kurt M., Erdem İ., Karatay H., Ülker M.", Editör, Kültür Sanat Basımevi, İstanbul, ss.11-52, 2016

Osman Türkay'ın Kelime Dünyası

Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2015

Oriantal Studies and Arts Contributions Dedicated to Professor Tadeusz Majda on His 85th Birthday

İsmet Özel'in Şiirlerinde Kurgusal Özel Adlar, "Bareja-Starzynska A., Stanek K.,Godzinska M., Szpindler M., Bojarska J.,", Editör, Wydwnictwo Akademickie Dialog, İstanbul, ss.20-35, 2015

Balkanlar El Kitabı 1-2

Ana Hatlarıyla Arnavut Edebiyatı Tarihi, "Karatay O., ", Editör, Akçağ Yayınları, İstanbul, ss.150-195, 2013

Mevlana Araştırmaları 3

Mevalana'nın Eserleri Bağlamında Türkçe-Farsça İlişkileri, "Karaismailoğlu A.", Editör, Akçağ Yayınları, İstanbul, ss.50-90, 2009

Mevlana Araştırmaları 2

Hamid Vehbi'nin Kaleminden Mevlana, "Karaismailoğlu A.", Editör, Akçağ Yayınları, İstanbul, ss.45-90, 2008

Türkçeye Yolculuk A1 Ders Kitabı

4.bölüm, "Gültekin İ., Melanlıoğlu D.,Balcı M., Türkdil Y.,", Editör, Kesit Yayınları, İstanbul, ss.40-60, 2007

Mustafa Kutlu Kitabı

Mustafa Kutlu'nun Çaketli Kahramanları, "Özcan N., Aykut K.", Editör, Nehir Yayınları, İstanbul, ss.20-45, 2001