Doç.Dr.

Abdullah DURMUŞ


İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölüm

İslam Hukuku Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2001 - 2008

2001 - 2008

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enst., Temel İslam Bil./İslam Hukuku, Türkiye

Yaptığı Tezler

2008

2008

Doktora

FIKHİ AÇIDAN GÜNÜMÜZ PARA MÜBADELESİ İŞLEMLERİ

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enst., Temel İslam Bil./İslam Hukuku

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

C1 İleri

C1 İleri

Arapça

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İlahiyat , İslam Hukuku, Hukuk , Ekonomi Hukuku, Bankacılık - Sigortacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bil./İslam Hukuku

2014 - 2017

2014 - 2017

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bil./İslam Hukuku

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Fıkıhta Para ve Kredi İşlemleri

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Türkiye de İslam İktisadı ve Finansı Literatürüne Genel Bakış

Durmuş A.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.13, ss.75-138, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2016

2016

AHMET HAMDİ AKSEKİ'NİN BİRDEN FAZLA EVLİLİK (TEADDÜD-İ ZEVCAT) KONUSUNDAKİ YAKLAŞIMI

DURMUŞ A.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.251-276, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2015

2015

DOĞRUDAN SATIŞ YÖNTEMLERİNDEN ÇOK KATLI PAZARLAMA VE FIKHÎ DEĞERLENDİRMESİ

DURMUŞ A.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2015, ss.205-228, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2010

2010

Modern Bir Finansal Araç Olarak Sukûk ve Fıkhî Açıdan Tahlîl

DURMUŞ A.

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, cilt.16, ss.222-244, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Günümüz Tüccarının İktisadi Meselelerle İlgili Fıkıh Algısı ve Bazı Problemleri

DURMUŞ A.

İslam Hukuku Araştırmaları, cilt.16, ss.110-130, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Fıkıhta Karz (Ödünç) Sözleşmesinde Vade Şartının Bağlayıcılığı Meselesi

DURMUŞ A.

İslam Hukuku Araştırmaları, cilt.16, ss.77-97, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Döviz Opsiyon İşlemi ve Fıkhî Değerlendirmesi

DURMUŞ A.

İslam Hukuku Araştırmaları, cilt.13, ss.150-180, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Günümüz Alternatif Sigorta Sistemlerinde Görülen Fıkhi Problemler

Durmuş A.

Ticari ve Alternatif Sigorta Sistemleri ve Sigortayla İlgili Bazı Problemlerin Fıkhi Açıdan Değerlendirilmesi Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Mart 2020

2020

2020

Fıkhi Açıdan Vadeli İşlemler

Durmuş A.

Fıkhi açıdan vadeli işlemler, Sakarya, Türkiye, 05 Kasım 2020

2020

2020

Finansal Ürünlerin Zekatı

Durmuş A.

Fıkhi ve İktisadi Boyutlarıyla Zekat, İstanbul, Türkiye, 15 Mayıs 2020

2017

2017

FAİZLİ BİR BANKANIN FAİZSİZ BANKAYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ MESELESİNİN İSLAM HUKUKU AÇISINDAN TAHLÎLİ

Durmuş A.

İslam İktisadı Perspektifinden Faiz, İstanbul, Türkiye, 31 Mart - 02 Nisan 2017, ss.335-347

2016

2016

FİNANSAL ÜRÜNLERİN ZEKATI

DURMUŞ A.

MİLLETLERARASI TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE ZEKAT UYGULAMALARI, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Aralık 2016, ss.1-25

2016

2016

PARA VAKIFLARI VE FAİZSİZ BANKACILIK ÖRNEĞİNDE GÜNÜMÜZDE İSLAMİ FİNANS İŞLEM VE MODELLERİ

DURMUŞ A.

INTERNATIONAL SYMPOSIUM: WAQF AND HIGHER EDUCATION, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2016, ss.1-13

2015

2015

DÖVİZ VADELİ VE EMTİA VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

DURMUŞ A.

II. İSLAM TİCARET HUKUKUNUN GÜNÜMÜZDEKİ MESELELERİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Ekim 2015, ss.1-19

2014

2014

İslam İktisadı ve Finansı Eğitim ve Öğretiminde Problemler ve Çözüm Yolları

DURMUŞ A.

I. ULUSLARARASI İSLAM İKTİSADI VE FİNANSI, İstanbul, Türkiye, 21 Haziran 2014, ss.66

2014

2014

Kamu Katılım Bankacılığına Doğru: Kaynak, Yöntem ve Beklentiler

DURMUŞ A.

Kamu Katılım Bankacılığı, Sakarya, Türkiye, 21 Mayıs 2014, ss.75-79

2014

2014

Piyasa İslamından İslam'ın Piyasasına adlı bildirinin müzakeresi

DURMUŞ A.

Islamic Economics Workshop II- Islamic Economy and Market, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 Nisan 2014, ss.85-92

2013

2013

Katılım Bankacılığında Danışma Kurulları

DURMUŞ A.

Katılım Bankacılığı ve Faizsiz Finans Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 21 Aralık 2013 - 23 Haziran 2014, ss.45-48

2013

2013

Ahmed Hamdi Akseki'de Teaddüd-i Zevcat

DURMUŞ A.

Ahmed Hamdi Akseki Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 9 - 10 Kasım 2013, ss.145-160

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Yatırım Fonlarının Fıkhî Niteliği

Durmuş A.

Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı - X, Mustafa Çakır,Fatih Mehmet Aydın, Editör, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay. , Ankara, ss.241-286, 2020

2020

2020

İslam hukuku açısından kaldıraçsız spot, kaldıraçlı forex ve türev döviz / para işlemleri

Durmuş A.

İslam İktisadında Para Bakırdan Dijitale, Dr. Cem Korkut, Editör, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, ss.199-228, 2020

2019

2019

Katılım Bankacılığı Likidite Yönetimi Uygulamaları ve Kullanılan Ürünler

Durmuş A.

Yaşayan ve Gelişen Katılım Bankacılığı, Şakir Görmüş,Ahmet Albayrak,aydın yabanlı, Editör, TKBB Yayınları, İstanbul, ss.248-267, 2019

2019

2019

İktisadi Meselelerdeki Sorular

Durmuş A.

Fıkıh Konusunda Bilinmesi Gereken Seksen Sekiz Soru, Osman Güman,Soner duman, Editör, Ensar Nesriyat, İstanbul, ss.243-288, 2019

2019

2019

Katılım Bankacılığında Sukuk

Durmuş A.

Teori ve Uygulama Açısından İslam ve Finans, necmettin kızılkaya, Editör, İsar Yayınları, İstanbul, ss.221-230, 2019

2019

2019

Alternatif Kredi Kartları Uygulamasının Fıkhi Açıdan Değerlendirilmesi

Durmuş A.

Faizsiz Finans ve Tasarruf Sistemleri ile İlgili Güncel Uygulamalar -Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı-VII, F. Mehmet Aydın,Mustafa Çakır, Editör, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, ss.393-400, 2019

2016

2016

İSLAM HUKUKU AÇISINDAN YATIRIM FONLARI

DURMUŞ A.

Ensar Nesriyat, İstanbul, 2016

2009

2009

Fıkhî Açıdan Günümüz Para Mübadelesi İşlemleri

DURMUŞ A.

Türkiye Diyanet Vakfı İsam (İslam Araştırmaları Merkezi) Yayınları, İstanbul, 2009

Ansiklopedide Bölümler

2013

2013

İslam Ansiklopedisi

DURMUŞ A.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.415-416, 2013


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2016

2016

ZEKAT UYGULAMALARI ÇALIŞTAYI

Katılımcı

İstanbul-Türkiye