Assoc. Prof. Abdullah DURMUŞ


Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

Department of Islamic Jurisprudence


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology, Islamic Law, Law, Economic Law, Banking - Insurance, Banking and Finance, Banking

Former Researcher

Education Information

2001 - 2008

2001 - 2008

Doctorate

Istanbul University, Sosyal Bilimler Enst., Temel İslam Bil./İslam Hukuku, Turkey

Dissertations

2008

2008

Doctorate

FIKHİ AÇIDAN GÜNÜMÜZ PARA MÜBADELESİ İŞLEMLERİ

Marmara University, Sosyal Bilimler Enst., Temel İslam Bil./İslam Hukuku

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

C1 Advanced

C1 Advanced

Arabic

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Theology

Islamic Law

Law

Economic Law

Banking - Insurance

Banking and Finance

Banking

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, Faculty Of Theology, Temel İslam Bil./İslam Hukuku

2014 - 2017

2014 - 2017

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty Of Theology, Temel İslam Bil./İslam Hukuku

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Fıkıhta Para ve Kredi İşlemleri

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Günümüz Alternatif Sigorta Sistemlerinde Görülen Fıkhi Problemler

Durmuş A.

Ticari ve Alternatif Sigorta Sistemleri ve Sigortayla İlgili Bazı Problemlerin Fıkhi Açıdan Değerlendirilmesi Çalıştayı, Ankara, Turkey, 11 - 12 March 2020

2020

2020

Fıkhi Açıdan Vadeli İşlemler

Durmuş A.

Fıkhi açıdan vadeli işlemler, Sakarya, Turkey, 05 November 2020

2020

2020

Finansal Ürünlerin Zekatı

Durmuş A.

Fıkhi ve İktisadi Boyutlarıyla Zekat, İstanbul, Turkey, 15 May 2020

2017

2017

FAİZLİ BİR BANKANIN FAİZSİZ BANKAYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ MESELESİNİN İSLAM HUKUKU AÇISINDAN TAHLÎLİ

Durmuş A.

İslam İktisadı Perspektifinden Faiz, İstanbul, Turkey, 31 March - 02 April 2017, pp.335-347

2016

2016

FİNANSAL ÜRÜNLERİN ZEKATI

DURMUŞ A.

MİLLETLERARASI TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE ZEKAT UYGULAMALARI, İstanbul, Turkey, 3 - 04 December 2016, pp.1-25

2016

2016

PARA VAKIFLARI VE FAİZSİZ BANKACILIK ÖRNEĞİNDE GÜNÜMÜZDE İSLAMİ FİNANS İŞLEM VE MODELLERİ

DURMUŞ A.

INTERNATIONAL SYMPOSIUM: WAQF AND HIGHER EDUCATION, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2016, pp.1-13

2015

2015

DÖVİZ VADELİ VE EMTİA VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

DURMUŞ A.

II. İSLAM TİCARET HUKUKUNUN GÜNÜMÜZDEKİ MESELELERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 15 - 16 October 2015, pp.1-19

2014

2014

İslam İktisadı ve Finansı Eğitim ve Öğretiminde Problemler ve Çözüm Yolları

DURMUŞ A.

I. ULUSLARARASI İSLAM İKTİSADI VE FİNANSI, İstanbul, Turkey, 21 June 2014, pp.66

2014

2014

Kamu Katılım Bankacılığına Doğru: Kaynak, Yöntem ve Beklentiler

DURMUŞ A.

Kamu Katılım Bankacılığı, Sakarya, Turkey, 21 May 2014, pp.75-79

2014

2014

Piyasa İslamından İslam'ın Piyasasına adlı bildirinin müzakeresi

DURMUŞ A.

Islamic Economics Workshop II- Islamic Economy and Market, İstanbul, Turkey, 5 - 06 April 2014, pp.85-92

2013

2013

Katılım Bankacılığında Danışma Kurulları

DURMUŞ A.

Katılım Bankacılığı ve Faizsiz Finans Çalıştayı, Ankara, Turkey, 21 December 2013 - 23 June 2014, pp.45-48

2013

2013

Ahmed Hamdi Akseki'de Teaddüd-i Zevcat

DURMUŞ A.

Ahmed Hamdi Akseki Sempozyumu, Antalya, Turkey, 9 - 10 November 2013, pp.145-160

Books & Book Chapters

2020

2020

Yatırım Fonlarının Fıkhî Niteliği

Durmuş A.

in: Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı - X, Mustafa Çakır,Fatih Mehmet Aydın, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay. , Ankara, pp.241-286, 2020

2020

2020

İslam hukuku açısından kaldıraçsız spot, kaldıraçlı forex ve türev döviz / para işlemleri

Durmuş A.

in: İslam İktisadında Para Bakırdan Dijitale, Dr. Cem Korkut, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, pp.199-228, 2020

2019

2019

Katılım Bankacılığı Likidite Yönetimi Uygulamaları ve Kullanılan Ürünler

Durmuş A.

in: Yaşayan ve Gelişen Katılım Bankacılığı, Şakir Görmüş,Ahmet Albayrak,aydın yabanlı, Editor, TKBB Yayınları, İstanbul, pp.248-267, 2019

2019

2019

İktisadi Meselelerdeki Sorular

Durmuş A.

in: Fıkıh Konusunda Bilinmesi Gereken Seksen Sekiz Soru, Osman Güman,Soner duman, Editor, Ensar Nesriyat, İstanbul, pp.243-288, 2019

2019

2019

Katılım Bankacılığında Sukuk

Durmuş A.

in: Teori ve Uygulama Açısından İslam ve Finans, necmettin kızılkaya, Editor, İsar Yayınları, İstanbul, pp.221-230, 2019

2019

2019

Alternatif Kredi Kartları Uygulamasının Fıkhi Açıdan Değerlendirilmesi

Durmuş A.

in: Faizsiz Finans ve Tasarruf Sistemleri ile İlgili Güncel Uygulamalar -Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı-VII, F. Mehmet Aydın,Mustafa Çakır, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.393-400, 2019

2016

2016

İSLAM HUKUKU AÇISINDAN YATIRIM FONLARI

DURMUŞ A.

Ensar Nesriyat, İstanbul, 2016

2009

2009

Fıkhî Açıdan Günümüz Para Mübadelesi İşlemleri

DURMUŞ A.

Türkiye Diyanet Vakfı İsam (İslam Araştırmaları Merkezi) Yayınları, İstanbul, 2009

Episodes in the Encyclopedia

2013

2013

İslam Ansiklopedisi

DURMUŞ A.

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.415-416, 2013


Congress and Symposium Activities

01 September 2016 - 01 September 2016

01 September 2016 - 01 September 2016

ZEKAT UYGULAMALARI ÇALIŞTAYI

Attendee

İstanbul-Turkey