Arş.Gör.Dr.

Abdullah EROL


İktisat Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

İş Hukuku Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2012 - 2019

2012 - 2019

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi, Türkiye

2010 - 2012

2010 - 2012

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, Türkiye

2006 - 2010

2006 - 2010

Lisans

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2019

2019

Doktora

Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukuku'nda İş Sözleşmesinin Bağımlılık Unsuru

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi

2012

2012

Yüksek Lisans

Kıdem Tazminatı Fonunun İşgücü Piyasasının Esnekliğinin Sağlanması Yönündeki Etkileri

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Almanca

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk , İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, Çalışma Ekonomisi, Endüstri İlişkileri, Sosyal Politika ve Sosyal Güvenlik

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

2012 - 2019

2012 - 2019

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü