Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

COVID-19 Hastalarında Doğal Lenfoid Hücrelerinin Rolü

25. Ulusal İmmünoloji Kongresi (Dijital Kongre), 20 - 22 Kasım 2020, ss.40

Tumor associated changes in natural killer cells

Immune Regulation Meeting-XIV Virtual Congress, Zürich, İsviçre, 4 - 07 Ekim 2020, ss.26

Natural kilIer activating receptors in Behcet disease

Abstracts of IAl 2016 internatiünal Gongress of lnımunology, Melbourne, Avustralya, 21 - 26 Ağustos 2016, cilt.46, ss.173

Evaluation of pediatric T-ALL MRD values by flow cytometry.

4th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2013, ss.277-278