Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türk Borçlar Hukukunda İkale Sözleşmesi

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ DERGİSİ, no.26, pp.105-142, 2016 (National Refreed University Journal)

TÜRK BORÇLAR HUKUKUNDA İKALE SÖZLEŞMESİ

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, no.26, pp.105-142, 2016 (Other Refereed National Journals)

Hitit, Roma, İslam VE Yahudi Hukukları Üzerine Mukayeseli Bir Çalışma

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, no.18, pp.243-274, 2011 (Other Refereed National Journals)

HİTİT ROMA İSLAM VE YAHUDİ HUKUKLARI ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR ÇALIŞMA

THE JOURNAL OF ISLAMIC LAW RESEARCH, no.18, pp.243-274, 2011 (Other Refereed National Journals)

İNTERNET BANKACILIĞI VE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.19, no.2, pp.137-166, 2011 (Other Refereed National Journals)

İnternet Bankacılığı ve Tarafların Yükümlülükleri

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.19, no.2, pp.137-166, 2011 (National Refreed University Journal)

İnternet Ortamında Yapılan Tek Taraflı Hukuki İşlemler ve Özellikle Elektronik Vasiyetname

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.15, no.2, pp.51-91, 2007 (National Refreed University Journal)

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN TEK TARAFLI HUKUKİ İŞLEMLER VE ÖZELLİKLE ELEKTRONİK VASİYETNAME

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.15, no.2, pp.51-91, 2007 (Other Refereed National Journals)

Roma ve Türk Hukukunda Vekalet Sözleşmesi

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.2, pp.583-613, 2000 (National Refreed University Journal)

Evlenmenin Yokluğu

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.8, pp.121-140, 2000 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kişisel Verilerin Devlet Tarafından İşlenmesi -Censorluktan Sosyal Kredi Sistemine-

Uluslararası Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi, Konya, Turkey, 10 - 12 April 2021, vol.1, no.1, pp.132-133 Creative Commons License

Protecting The Children In the Crimes on Internet as Offender and Victim of Tne Crime

Çocukların İnternet Ortamının Tehlikelerinden Korunması, Jijel, Algeria, 2 - 03 December 2020 Sustainable Development

Türk ve Karşılaştırmalı Hukukta Özürlü Cenin

HAYATIN BAŞLANGICI VE SONU -FIKHİ, HUKUKİ, TIBBİ VE ETİK BOYUTLARIYLA-, Ankara, Turkey, 15 March 2019, pp.91-98 Creative Commons License

Türk ve İslam Hukukunda Boşanma tazminatı

Türk- Cezair Hukukları ve Uluslararası Sözleşmeler Açısından Ailenin Korunması, Djelfa, Algeria, 10 - 11 November 2018, vol.1, pp.7-11

Türk Hukukunda Faiz ve Tefecilik İlişkisi

İKTİSADİ HAYATTA VE İSLAMDA FAİZ, Bursa, Turkey, 21 - 22 April 2018, vol.1, pp.269-286

Türk ve İslam Hukukunda Network Marketing

II. ULUSLARARASI İSLAM TİCARET HUKUKU KONGRESİ "GÜNÜMÜZDEKİ MESELELER", Konya, Turkey, 15 - 19 October 2015, vol.1, pp.35-74

TÜRKİYE DE HUKUK EĞİTİMİNİN PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

International Conference on New Horizons in Education, VİYANA, Austria, 13 - 15 July 2016, vol.6, pp.229-232

Türkiye'de Hukuk Eğitiminin Problemleri ve Çözüm Önerileri

İnternational Conference on New Horizons in Education, Viyana, Austria, 13 - 15 July 2016, vol.6, pp.225-233

İslam Hukuku ve Mukayeseli Hukukta Birlikte Yaşama Kültürünün Hukuki Temelleri

Avrasya Hukuk Kurultayı, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 3 - 07 September 2014, pp.368-388

A Comparative Study of Hittite, Roman, Islamic and Jewish Laws

Proceedings ot the Eighth International Congress of Hittitology, Varşova, Poland, 5 - 09 September 2011, pp.718-742

İnternet, İnternette Sözleşme (Alış Veriş), Network Marketting ve Forex

Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı-III, Afyon, Turkey, 10 - 12 December 2010, pp.361-395

Books & Book Chapters

Geçmişten Geleceğe Türkiyede Hukukun Değişimi ve Sosyal Yapıya Etkisi

in: Türkiyenin Toplumsal Yapısı ve Sosyal Değişme, Hür Mahmut Yücer,Y. Sinan Zavalsız, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.215-253, 2021

Roma Hukukunda Kefalet Sözleşmesinin Gelişimi ve Türk Borçlar Hukukuna Etkisi

in: Prof. Dr. Türkan RADO'nun Anısına Armağan, Abuzer Kendigelen, Editor, Oniki Levha Yayıncılık , İstanbul, pp.637-685, 2020

Network Marketing Sözleşmesi

Der Yayınları, İstanbul, 2016

NETWORK MARKETİNG SÖZLEŞMESİ

Der Yayınları, İstanbul, 2016

Digitalization and Law

in: Digitalization and Society, Bünyamin Ayhan, Editor, Peter Lang, İstanbul, pp.167-192, 2016

ROMA HUKUKU

in: HUKUK TARİHİ, FETHİ GEDİKLİ, Editor, T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.28-52, 2015

Roma Hukuku

in: Hukuk Tarihi, Prof. Dr. Fethi Gedikli, Editor, T.C. Anadolu Üniversitesi, İstanbul, pp.28-52, 2015

Tarihten Günümüze Komşuluk Hukuku

in: Komşuluk Kültürü, Koyuncu, A., Editor, Hece Yayınları, Ankara, pp.117-148, 2010