Publications & Works

Articles Published in Other Journals

On The Sources Of Sebâtü’l-âcizîn By Sûfî Allahyâr

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, vol.21, pp.239-254, 2011 (International Refereed University Journal)

Kıyamet Konulu Tarihi Belirsiz Bir Mesnevi: Destân-ı Arasât

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, no.184, pp.149-184, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Muinü’l-mürid Yazmasının Metin Dışı Türkçe, Arapça ve Farsça Kayıtları Üzerine

İlmi Araştırmalar, no.21, pp.153-165, 2006 (Other Refereed National Journals)

Farsça Kaynaklarda Ali Şir Nevâyî

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, vol.34, pp.103-155, 2006 (National Refreed University Journal)

Kur’ân’ın Sûrelerinin, Âyetlerinin ve Harflerinin Sayısı Üzerine Doğu Türkçesiyle Yazılmış Bir Metin

Prof. Dr. Ramazan Şeşen Armağanı, pp.327-354, 2005 (Other Refereed National Journals)

Türkmenistan’da İlk Mektep Dönemi Medrese Eğitiminde Tekerleme Kullanımı

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, no.217, pp.56-58, 2005 (Other Refereed National Journals)

Mahdumkulu Divânına Sonradan İlave Edilmiş Şiirler Hakkında Görüşler ve Konuyla İlgili Bir Tercüme

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, no.150, pp.205-218, 2004 (Other Refereed National Journals)

Mahdumkulu ve Tasavvuf

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, no.146, pp.205-220, 2003 (Other Refereed National Journals)

Ömer Hayyam’ın Nevruz-nâme’si Hakkında

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, no.144, pp.227-232, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kutadgu Bilig’de Vezin ve Kafiye Kullanımı Üzerine

Kutadgu Bilig’de Vezin ve Kafiye Kullanımı Üzerine”, Uluslararası Bilgi Şöleni: Doğumunun 990. Yılında Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig, Turkey, 1 - 04 May 2011

Bir Mutasavvıf Olarak Yunus Emre ve Mahdumkulu Feragi

X. Uluslararası Yunus Emre Sevgi Bilgi Şöleni, Turkey, 1 - 04 March 2011, pp.665-678

Books & Book Chapters

Hüveydâ Dîvânı

Bahar Yayınları, İstanbul, 2016

Revnaku'l-İslâm

Çile Yayınları, İstanbul, 2010

Other Publications

Juldıznama

Other, pp.123-128, 2009