Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Mahdumkulu ve Tasavvuf

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, no.146, pp.205-220, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kutadgu Bilig’de Vezin ve Kafiye Kullanımı Üzerine

Kutadgu Bilig’de Vezin ve Kafiye Kullanımı Üzerine”, Uluslararası Bilgi Şöleni: Doğumunun 990. Yılında Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig, Turkey, 1 - 04 May 2011

Bir Mutasavvıf Olarak Yunus Emre ve Mahdumkulu Feragi

X. Uluslararası Yunus Emre Sevgi Bilgi Şöleni, Turkey, 1 - 04 March 2011, pp.665-678

Books & Book Chapters

Hüveydâ Dîvânı

Bahar Yayınları, İstanbul, 2016

Revnaku'l-İslâm

Çile Yayınları, İstanbul, 2010

Other Publications

Juldıznama

Other, pp.123-128, 2009