Arş.Gör.

Aytuğ Zekeriya BOLCAN


İktisat Fakültesi

İktisat Bölümü

İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Türkiye

2014 - 2016

2014 - 2016

Yüksek Lisans

Universitat Autonoma De Barcelona, International Doctorate İn Economic Analysis , İspanya

2008 - 2011

2008 - 2011

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Teorisi , Türkiye

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İktisat, Uluslararası İktisat

Kitap & Kitap Bölümleri

2014

2014

Davranışsal İktisat ve Eski Kurumsal iktisat Okulu Üzerinden Kalkınmayı Yeniden Düşünmek

Aysan A. F. , Babacan M., BOLCAN A. Z.

Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar, Aysan A.F., Dumludağ D., Editör, İmge Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.389-414, 2014