Res. Asst. Ahmet Celalettin GÜNEŞ


Faculty Of Theology, Phlilosophy Abd Religious Studies

Department of Psychology of Religion


Research Areas: Theology, Psychology of Religion

Metrics

Publication

8

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals

Biography

Aslen Afşin/Kahramanmaraşlı olan Güneş, 1995 yılında Üsküdar’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde başlayan lisans eğitimini 2018 yılında tamamladı. 2018 yılında, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri, Din Psikolojisi Ana Bilim Dalı’na tezli yüksek lisans öğrencisi olarak; 2020 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne araştırma görevlisi olarak girdi. Yüksek lisansını, Üniversite Öğrencilerinde Allah Merkezlilik, Başkası Merkezli Dışsallık ve Olumlu Bilişsel Üçlü Arasındaki İlişki başlıklı tez ile tamamladı. 2021 yılında, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi Ana Bilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı.

Education Information

2021 - Continues

2021 - Continues

Doctorate

Istanbul University, Faculty Of Theology, Phlilosophy Abd Religious Studies, Turkey

2018 - 2021

2018 - 2021

Postgraduate

Istanbul University, Faculty Of Theology, Phlilosophy Abd Religious Studies, Turkey

2013 - 2018

2013 - 2018

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Theology, İlahiyat, Turkey

Dissertations

2021

2021

Postgraduate

The Relationship Between Allah Centeredness, Others Centered Extarnality and Positive Cognitive Triad in University Students Creative Commons License

Istanbul University, Faculty Of Theology, Phlilosophy Abd Religious Studies

Research Areas

Theology

Psychology of Religion

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Research Assistant

Istanbul University, Faculty Of Theology, Phlilosophy Abd Religious Studies

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Fetva Veren Doktorlar, Reçete Yazan Hocalar: Medyada Sağlık ve Din Etkileşimi

GÖCEN G., GÜNEŞ A. C.

Uluslararası Din ve Medya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 October 2021, pp.61

Books & Book Chapters

2021

2021

Hastalar ve Hasta Yakınları

Güneş A. C., Göcen G. (Editor)

in: Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Üzerinden Sağlık Davranış ve Etkileşiminin Araştırılması, Gülüşan GÖCEN, Editor, Değerler Eğitimi Merkezi, İstanbul, pp.123-146, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

Son Dönem Yurt İçi Hakemli Dergilerde Yayınlanan Din Psikolojisi Çalışmalarının İncelenmesi: Bir Betimsel Analiz Çalışması

Güneş A. C., Horozcu Ü.

in: Din Psikolojisi Güncel Durum Analizi, Yahya Turan, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.23-68, 2020

2020

2020

Son Dönem Yurtiçi Hakemli Dergilerde Yayınlanan Din Psikolojisi Çalışmalarının İncelenmesi: Bir Betimsel Analiz Çalışması

HOROZCU Ü., GÜNEŞ A. C.

in: Din Psikolojisi: Güncel Durum Analizi, Nobel Yayınları, Ankara, 2020., Turan Yahya, Editor, Nobel, Ankara, pp.23-68, 2020