Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Başkası Merkezli Dışsallık Ölçeği (BMDÖ)'nin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.171-202, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Son Dönem Yurt İçi Hakemli Dergilerde Yayınlanan Din Psikolojisi Çalışmalarının İncelenmesi: Bir Betimsel Analiz Çalışması

Din Psikolojisi Güncel Durum Analizi, Yahya Turan, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.23-68, 2020