Eğitim Bilgileri
2007 - 2013 Tıpta Uzmanlık, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi, Türkiye
2001 - 2007 Lisans, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Türkiye
Yabancı Diller
İngilizce, B1 Orta
Yaptığı Tezler
2013 Rektum Kanseri Cerrahisinde Çevresel Sınır Pozitifliğini Etkileyen Prediktif Faktörler ve Çevresel Sınır Pozitifliğinin Sağ Kalım Üzerine Etkisi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Tıpta Uzmanlık
Akademik Unvanlar / Görevler
2014 - Devam Ediyor Uzman Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Yönetilen Tezler
2019 Bakkaloğlu H., Bayraktar A., Tıpta Uzmanlık, D.Bahar(Öğrenci), Kadaverik böbrek naklinde üreteral kateter kullanımının erken dönem üriner komplikasyon, enfeksiyon ve geç dönem greft sağkalımı üzerine etkisi
SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Metrikler