Doç.Dr.

Burcu ADİLOĞLU


İşletme Fakültesi

İşletme Bölümü

Muhasebe Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2006 - 2010

2006 - 2010

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Bilim Dalı, Türkiye

2004 - 2006

2004 - 2006

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Bilim Dalı, Türkiye

2000 - 2004

2000 - 2004

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2010

2010

Doktora

İç Denetim Süreci ve Temel İşletme Faaliyetlerinin Kontrol Prosedürleriyle Değerlendirilmesi: Bir Uygulama

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Bilim Dalı

2006

2006

Yüksek Lisans

İnşaat Taahhüt İşletmelerinde Muhasebe Kayıtları, Birim Maliyetleme ve Bir Uygulama

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Bilim Dalı

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Muhasebe, Muhasebe ve Denetim

Akademik Unvanlar / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

Yönetimsel Görevler

2017 - 2019

2017 - 2019

Enstitü Müdür Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, Muhasebe Enstitüsü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Finansal Raporlama

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Applied Audiitng and Assurance Services

Lisans

Lisans

Adli Muhasebe ve Hile Denetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Denetim Kavram ve Teknikleri

Lisans

Lisans

Uluslararası Finansal Raporlama Kavram ve Teknikleri

Lisans

Lisans

Güncel Muhasebe Sorunları

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Kontrol Edilebilen Riskler ve Risk Yönetimi Açıklamaları - Borsa İstanbul Uygulaması

Demir Pali Ç., Adiloğlu B.

Mali Çözüm Dergisi, ss.77-102, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Examinatıon of Budget Studies From Ottoman Empire to Republic of Turkey in Terms of Accountıng and A Case Study

Sarısoy Ö., Demir Pali Ç., Adiloğlu B.

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, ss.116-134, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE AUDIT PROFESSION: A REVIEW OF TURKISH INDEPENDENT AUDIT FIRMS

ADİLOĞLU B. , GÜNGÖR N.

Journal of Business Economics and Finance, no.4, ss.208-214, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Income Statement vs. Comprehensive Income Statement

Adiloğlu B.

European Journal of Business and Management, cilt.11, ss.35-40, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE AUDIT PROFESSION: A REVIEW OF TURKISH INDEPENDENT AUDIT FIRMS

Adiloğlu B. , Güngör N.

Journal of Business Economics and Finance, no.4, ss.208-214, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

2018 Yılında Ortada Kâr mı Var, Yoksa Zarar mı?: Türk Hava Yolları Vak’ası

Adiloğlu B. , Yücel G.

Muhasebe Enstitüsü Dergisi , ss.103-112, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

Dijitalleşme- Yapay Zeka ve Muhasebe Beklentiler

Yücel G., Adiloğlu B.

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, ss.47-60, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

İşletmelerde Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Denetime Farklı Bir Bakış Açısı 5S Uygulaması

Öner S., Adiloğlu B.

Muhasebe Enstitüsü Dergisi , ss.67-82, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

Çağdaş İşletme Biliminin Öncülüğünden Bilinmeyene: Ord. Prof. Dr. Alfred Isaac

ADİLOĞLU B. , YÜCEL A. G.

Muhasebe Enstitüsü Dergisi, cilt.17, ss.47-57, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

Türkiye’de Muhasebe Dünyasının Vizyonunu Değiştiren Akademisyen: Prof. Dr. Mustafa A. Aysan

YÜCEL A. G. , ADİLOĞLU B. , GÜVEMLİ O.

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, ss.21-18, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

SAP ERP Sistemi Üzerinde Ürün Maliyetleme Yaklaşımı ve Bir Uygulama

GÜR A., ADİLOĞLU B.

Muhasebe Enstitüsü Dergisi, cilt.17, ss.21-35, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

THE LINK BETWEEN FINANCIAL TRANSPARENCY AND KEY FINANCIAL RATIOS: A CASE FROM TURKEY

ADİLOĞLU B. , GÜNGÖR N. , YÜCEL A. G.

Journal of Economics, Finance and Accounting, no.3, ss.321-327, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

İşletmelerde İç Denetimin Rolü: Türk Finans Sektöründe Bir Araştırma

Baloğlu G., ÜLKER M. S. , ADİLOĞLU B.

Muhasebe Enstitüsü Dergisi, cilt.16, ss.37-46, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Türkiye’de Denetimde ROSC Raporu Farkındalıkları ve Bugün

GÜREDİN A. E. , ADİLOĞLU B.

Muhasebe Enstitüsü Dergisi, cilt.16, ss.7-21, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Muhasebe Eğitimine Verilen Doksan Yıllık Ömür: Kirkor Kömürcüyan

Karataş Ş., YÜCEL A. G. , ADİLOĞLU B.

Muhasebe Enstitüsü Dergisi, cilt.16, ss.71-80, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Identification of Key Performance Indicators of Auditor’s Reports: Evidence from Borsa Istanbul (BIST)

ADİLOĞLU B. , VURAN B.

Journal of Economics Finance and Accounting, cilt.4, ss.256-261, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2017

2017

Determining the Factors Affecting Capital Structure Decisions of Real Sector Companies Operating in ISE

VURAN B. , TAŞ N. , ADİLOĞLU B.

International Journal of Economics and Finance, cilt.9, ss.25-32, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2017

2017

Dünya’nın En Büyük Karşılıkları: BP PLC ve VW AG

ADİLOĞLU B. , YÜCEL A. G.

Mali Çözüm, cilt.27, no.141, ss.13-30, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

One of the Greatest Fraud Case in the World:The Imar Bank Case from Turkey

YÜCEL A. G. , ADİLOĞLU B.

European Journal of Business and Management, cilt.9, ss.90-96, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

The importance of EBIT- EBITDA disclosure in annual reports: A comparison from Turkey

ADİLOĞLU B. , VURAN B.

International Journal of Social Sciences and Education Research, cilt.3, ss.397-405, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2016

2016

Is this an Error or a Fraud? A case of Revenue Recognition-Groupon

ADİLOĞLU B.

International Journal of Management and Applied Science, cilt.2, ss.77-82, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2013

2013

Financial Indicators of Steady Success in Manufacturing Companies: Research on Big Manufacturing Companies in Turkey

ERDAMAR C. , ADİLOĞLU B. , GÜRSOY U. T.

Advances in Management & Applied Economics, cilt.3, ss.217-234, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Is Timeliness of Corporate Financial Reporting Related to Accounting Variables? Evidence From Istanbul Stock Exchange

VURAN B. , ADİLOĞLU B.

International Journal of Business and Social Science, cilt.4, ss.58-70, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

The Information Content of Accruals and Cash Flows in an Emerging Capital Market During Financial Crises: The Case of Turkey"

ADİLOĞLU B. , VURAN B.

Journal of Applied Research in Business and Economics, cilt.1, ss.5-20, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Mali Tablolar ve Uçan Daireler

YÜCEL A. G. , ADİLOĞLU B.

MÖDAV, cilt.14, no.1, ss.143-165, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

A Multicriterion Decision Support Methodology For Audit Opinions: The Case Of Audit Reports Of Distressed Firms In Turkey

ADİLOĞLU B. , VURAN B.

International Business Economics Research Journal, cilt.Vol 10, ss.37-48, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Value Relevance and Reliability of Goodwill and Intangibles on Financial Statements: The Case of Istanbul Stock Exchange

ADİLOĞLU B.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.40, ss.155-165, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Evolution of Reporting on Corporate Social Responsibilty by the Companies in ISE National 30 Index in Turkey

ALTINTAŞ A. , ALTINTAŞ N. N. , ADİLOĞLU B.

Social Responsiblity Journal, cilt.3, ss.19-25, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

INVESTIGATION OF INCREASING TECHNOLOGY USAGE AND DIGITALIZATION IN AUDIT PROFESSION

ADİLOĞLU B. , GÜNGÖR N.

Global Business Research 2019, İstanbul, Türkiye, 30 - 31 Mayıs 2019, ss.20-23

2019

2019

Dijitalleşme – yapay zeka ve muhasebe – beklentiler

YÜCEL A. G. , ADİLOĞLU B.

MUFTAV ÇALIŞTAYI, İstanbul, Türkiye, 19 Ocak 2019, ss.1-10

2018

2018

Dijitalleşme Muhasebe Mesleği İçin Bir Tehdit Mi, Yoksa Fırsat Mı?

ADİLOĞLU B. , YÜCEL A. G.

XX. Türkiye Muhasebe Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 Ekim 2018, ss.667-685

2018

2018

The Relationship Between Cash Gap and Profitability: An Emprical Study From Turkey

ADİLOĞLU B. , GÜNGÖR N., YÜCEL A. G. , VURAN B.

Global Business Research Conference 2018,, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2018, ss.1-5

2018

2018

The Link Between Financial Transparency and Key Financial Ratios: A Case From Turkey

ADİLOĞLU B. , GÜNGÖR N. , YÜCEL A. G.

Global Business Research Congress, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2018, ss.10

2017

2017

Analyzing Content of Financial Information in Annual Reports: A Case From Turkey

ADİLOĞLU B. , VURAN B.

CUDES 2017: Current Databases in Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Aralık 2017, ss.186

2017

2017

Is Revaluation of Intangible Assets Acceptable? A Football Club Case From Turkey

YÜCEL A. G. , ADİLOĞLU B.

International Conference on Modern Research in Social Sciences, Management and Applied Business, Manila, Filipinler, 3 - 04 Ağustos 2017, cilt.2, no.8, ss.63-67

2017

2017

Income Statement vs Comprehensive Income Statement

ADİLOĞLU B.

11. International Conference on Modern Research in Social Sciences, Management and Applied Business (, Manila, Filipinler, 3 - 04 Ağustos 2017, cilt.2, no.8, ss.68-78

2017

2017

Sanctions Over False Audit Reports And Audit Failures: Cases From The World

ADİLOĞLU B. , YÜCEL A. G.

2017 International Academic Conference on Business, Stockholm, İsveç, 4 - 08 Haziran 2017

2017

2017

Identificarion of Key Performance Indicators of Auditor's Report: Evidence From Borsa Istanbul

ADİLOĞLU B. , VURAN B.

Global Business Research Conference, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2017, ss.1-10

2017

2017

Comparison of The Profitability Performance of BIST Corporate Governance Index Companies in Turkey

VURAN B. , ADİLOĞLU B.

21th EBES Conference Budapest, Budapeşte, Macaristan, 12 - 14 Ocak 2017, ss.1-10

2016

2016

The Importance of Ebit- Ebitda Disclosure in Annual Reports: A Comparison from Turkey

ADİLOĞLU B. , VURAN B.

2nd International Conference on Social Sciences and Education Research, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2016, ss.208

2016

2016

Is This An Error Or A Fraud? A Case of Revenue Recognition- Groupon

ADİLOĞLU B.

49th International Conference on Advances in Business Management and Information Science (ICABMIS), Mexico City, Meksika, 10 - 11 Ağustos 2016, ss.7-12

2016

2016

Where Are These Hidden Liabilities? IFRS 16 – A Case of Operating Lease

YÜCEL A. G. , ADİLOĞLU B.

49th International Conference on Advances in Business Management and Information Science (ICABMIS), Mexico City, Meksika, 10 - 11 Ağustos 2016, ss.1-6

2016

2016

A Content Analysis Of Risk Management Disclosures In Borsa Istanbul

ADİLOĞLU B. , Demir Ç.

X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Saraybosna, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.34

2015

2015

Evolution of Audit Companies' Profile and Their Services in the New Era: A Study From Turkey

YÜCEL A. G. , ADİLOĞLU B.

International Congress on Banking, Economics, Finance and Business, Kurume, Japonya, 5 - 07 Ağustos 2015, ss.156-181

2015

2015

How Can a Company Overvalue Its Goodwill? The Largest Goodwill Impairment Cases From the World

ADİLOĞLU B.

2015 International Congress on Banking, Economics, Finance and Business (BEFB), Kurume, Japonya, 5 - 07 Ağustos 2015, ss.182-210

2015

2015

Determining The Factors Affecting Capital Structure Decision of Real Sector Companies Operating in ISE

VURAN B. , TAŞ N. , ADİLOĞLU B.

International Journal of Art and Science Academic Conferences, Paris, Fransa, 13 - 16 Nisan 2015, ss.15

2014

2014

One of the Greatest Fraud Case in the World: The Imar Bank Case From Turkey

YÜCEL A. G. , ADİLOĞLU B.

2014 International Business Conference in San Francisco, San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri, 3 - 07 Ağustos 2014

2014

2014

Why A Company Repurchases Its Own Stocks? A Case Of Apple Company

ADİLOĞLU B.

2014 International Business Conference in San Francisco, San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri, 3 - 07 Ağustos 2014

2014

2014

Türkiye’de İşletme Eğitimi Veren Üniversitelerde Lisans ve Lisansüstü Programlarda İç Denetim Eğitimi

KAVUT F. L. , ADİLOĞLU B.

Akademik Forum 2014, Türkiye İç Denetim Enstitüsü, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Mayıs 2014, no.7, ss.138-149

2014

2014

BİST 100 Şirketleri Faaliyet Raporlarının Sürdürülebilirlik Muhasebesi Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

YÜCEL A. G. , ADİLOĞLU B.

II. Uluslararası İşletme Yönetimi Ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kongresi, Baku, Azerbaycan, 30 Nisan - 02 Mayıs 2014, ss.174-196

2013

2013

Türkiye Muhasebe Standartı 21 Kur Değişiminin Etkileri

YÜCEL A. G. , ADİLOĞLU B.

III. International Conference on Luca Pacioli in Accounting History, III. Balkans and Middle East Countries Conference on Accounting and Accounting History, İstanbul, Türkiye, 18 - 22 Haziran 2013, ss.191-224

2013

2013

The Foreign Expansion Power of Turkish Accounting Academicians in the Second Half of the 20th Century Prof. Dr. Mustafa Aydın Aysan

YÜCEL A. G. , ADİLOĞLU B.

III. International Conference on Luca Pacioli in Accounting History, III. Balkans and Middle East Countries Conference on Accounting and Accounting History, İstanbul, Türkiye, 18 - 22 Haziran 2013, ss.167-168

2013

2013

TURKEY'S NEW COMMERCIAL CODE TO HAVE BROAD IMPACT ON FINANCIAL REPORTING AND AUDITING: A NEW ERA

Yucel G., Adiloglu B.

11th Conference of the Eurasia-Business-and-Economics-Society (EBES), Jekaterinburg, Rusya, 12 - 14 Eylül 2013, ss.250-264 identifier

2012

2012

Türk Bankacılık Sektöründe Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları, 32-45

YÜCEL A. G. , VURAN B. , ADİLOĞLU B.

1. Uluslararası İşletme Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kongresi, Azerbaycan, 1 - 04 Kasım 2012, ss.32-45

0

0

"Türkiye’deki Üniversitelerde Lisans ve Yüksek Lisans Eğitiminde İç Denetim Derslerinin Durum Analizi"

KAVUT F. L. , ADİLOĞLU B.

Akademik Forum 2012, Denetim Mesleğinin Gelişimi ve Beklentiler, Türkiye İç Denetim Enstitüsü, İstanbul, Türkiye, ss.23-35

2011

2011

A Multicriterion Decision Support Methodology For Audit Opinions: The Case of Audit Reports of Distressed Firms In Turkey

ADİLOĞLU B. , VURAN B.

The 2011 Barcelona European Academic Conference, Barcelona, İspanya, 6 - 09 Haziran 2011, ss.455-464

2011

2011

A Multi-criterion Decision Support Methodology For Audit Opinions

ADİLOĞLU B. , VURAN B.

The 2011 Barcelona European Academic Conference, Barcelona, İspanya, 1 - 04 Haziran 2011, ss.455-464

2010

2010

POSITIONAL STATEMENT OF COMPANIES' CORPORATE GOVERNANCE RATING REPORTS: EVIDENCE FROM TURKEY

Adiloglu B.

5th International Conference Accounting and Management Information Systems AMIS 2010, Bucharest, Romanya, 16 - 18 Haziran 2010, ss.1112-1129 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Kaplan Kundura

Adiloğlu B. , Vuran B.

Vak'alar 2019, Yakup Selvi, Editör, Muhasebe Enstitüsü , İstanbul, ss.23-41, 2019

2018

2018

Muhasebede Elli Yıl

YÜCEL A. G. , ALTINTAŞ A. T. , ADİLOĞLU B.

İ.Ü.İ.F. Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, 2018

2018

2018

Manchester United plc

YÜCEL A. G. , ADİLOĞLU B.

Vak'alar 2018, Ahmet Göksel YÜCEL , Editör, İ.Ü. Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, ss.21-28, 2018

2018

2018

Fortune Marketler Zinciri

ADİLOĞLU B. , GÜNGÖR N.

Vak'alar 2018, Yücel G., Editör, İ.Ü. Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, ss.63-76, 2018

2018

2018

Manchester United plc

Yücel G., Adiloğlu B.

Vak'alar 2018, Göksel Yücel, Editör, Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, ss.21-28, 2018

2018

2018

Öğrencilikten Öğretim Üyeliğine Bir Yolculuk: İ.Ü. İşletme Fakültes

YILMAZ F. , ADİLOĞLU B. , ALTINTAŞ A. T.

Muhasebede Elli Yıl, Yücel G., Altıntaş T, Adiloğlu B., Esen Ö., Sakin T., Editör, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, ss.57-59, 2018

2017

2017

Fonksiyonel Para

YÜCEL A. G. , ADİLOĞLU B.

Seçmeler 2017, A.Göksel YÜCEL , Editör, İ.Ü. Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, ss.13-33, 2017

2017

2017

Finansal Raporlamanın Ötesi: Fortune Global 500 Şirketleri Üzerine Bir Araştırma

GÜNGÖR N. , ADİLOĞLU B. , YÜCEL A. G.

Seçmeler 2017, A.Göksel YÜCEL , Editör, İ.Ü.Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, ss.197-224, 2017

2017

2017

ANALYZING CONTENT OF FINANCIAL INFORMATION IN ANNUAL REPORTS: A CASE FROM TURKEY

ADİLOĞLU B. , VURAN B.

Current Databases in Accounting&Finance Vol:3, Kapucu H.,Bektur Ç., Editör, Ijopec Publications, London, ss.255-268, 2017

2017

2017

Suistimal Eylemleri: Vak'alarla Genel Bakış

KAVUT F. L. , ADİLOĞLU B.

Seçmeler 2017, Yücel G., Editör, Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, ss.159-170, 2017

2017

2017

Verona İtalyan Lokantası

ADİLOĞLU B.

Vak'alar 2017, Aysan M.A., Yücel G,.,Pekdemir R., Editör, İ.Ü. Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, ss.87-92, 2017

2016

2016

Türkiye’de Bağımsız Denetimin Gelişimi: Dünden Bugüne

KAVUT F. L. , ADİLOĞLU B.

Seçmeler 2016, Yücel G., Editör, İ.Ü.Muhasebe Enstitüsü Yayın No. 75, İstanbul, ss.35-62, 2016

2016

2016

Türkiye’de İş Dünyası İçin Çıkarılan İlk Akademik Muhasebe Dergisi: Muhasebe Enstitüsü Dergileri Üzerine Bir İnceleme

ADİLOĞLU B.

Seçmeler 2016, Yücel G., Editör, İ.Ü. Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, ss.165-184, 2016

2016

2016

Akdeniz Marine Boya”

ADİLOĞLU B.

Vak’alar 2016, Göksel Yücel , Editör, Muhasebe Enstitüsü, Yayın No: 74,, İstanbul, ss.53-62, 2016

2016

2016

Dünya Turizm Şirketi

KAVUT F. L. , ADİLOĞLU B.

Vakalar 2016, Yücel A. G., Editör, Muhasebe Enstitüsü Yayın No. 74, İstanbul, ss.37-41, 2016

2015

2015

Türkiye’de İşletme Eğitimi Veren Üniversitelerde Lisans ve Lisansüstü Programlarda İç Denetim Eğitimi

KAVUT F. L. , ADİLOĞLU B.

Seçmeler 2015, Göksel Yücel , Editör, İ.Ü. Muhasebe Enstitüsü, Yayın No: 73, İstanbul, ss.31-40, 2015

2015

2015

Türk Bankacılık Sektöründe Korporativ Sosial Mesuliyetlik Tatbikleri

YÜCEL A. G. , VURAN B. , ADİLOĞLU B.

SEÇMELER 2015, Prof.Dr. Göksel YÜCEL, Editör, Muhasebe Enstitüsü, Yayın No:73, İstanbul, ss.209-228, 2015

2015

2015

Türk Bankçılıq Sektorunda Korporativ Sosial M?suliy?tlik T?tbiql?ri

YÜCEL A. G. , VURAN B. , ADİLOĞLU B.

Seçmeler 2015, Göksel Yücel , Editör, İ.Ü. Muhasebe Enstitüsü, Yayın No:73, İstanbul, ss.209-228, 2015

2015

2015

Erdemir

ADİLOĞLU B. , YÜCEL A. G.

Muhasebe Vak’aları 2015, Göksel Yücel , Editör, İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, ss.67-74, 2015

2011

2011

İç Denetim Süreci ve Kontrol Prosedürleri

ADİLOĞLU B.

Türkmen Kitap Yayınevi, İstanbul, 2011

Desteklenen Projeler

2017 - 2017

2017 - 2017

Income Statement vs Comprehensive Income Statement

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ADİLOĞLU B. (Yürütücü)

2016 - 2017

2016 - 2017

Is This An Error or A Fraud? A Case of Revenue Recognition-Groupon

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ADİLOĞLU B. (Yürütücü)

2014 - 2014

2014 - 2014

WHY A COMPANY REPURCHASES ITS OWN STOCKS?A CASE OF APPLE COMPANY

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ADİLOĞLU B. (Yürütücü)

2012 - 2013

2012 - 2013

HE EVOLUTION OF ACCOUNTING, AUDITING AND INTERNAL AUDITING IN TURKEY

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ADİLOĞLU B. (Yürütücü)

Ödüller

Ocak 2017

Ocak 2017

AKADEMİK TEŞVİK ÖDÜLÜ 2017 (YÖK AKADEMİK TEŞVİK YÖNETMELİĞİ,2016 ÇALIŞMALARI NEDENİYLE )

YÖK

Ocak 2016

Ocak 2016

AKADEMİK TEŞVİK ÖDÜLÜ 2016 (YÖK AKADEMİK TEŞVİK YÖNETMELİĞİ,2015 ÇALIŞMALARI NEDENİYLE )

YÖK