İşletmelerde İş Kazalarını Önlemeye Yönelik İş Güvenliği Düzenlemeleri ve İş Görenlerin İş Güvenliğine İlişkin Tutumlarıyla İlgili Bir Araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, School Of Business, Department of Business Administration, Turkey

Approval Date: 1997

Thesis Language: Turkish

Student: Pınar Sayaner

Supervisor: Ahmet Cevat Acar