Antimikrobiyal Madde İçeren Yenilebilir Filmlerin Dumanlanmış Balığın Kalitesine Etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2012

Student: Selin Akçay

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Nuray ERKAN ÖZDEN