Örütsel Bağlılığı Etkileyen Faktör Olarak Liderlik ve Bir uygulama


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Faculty Of Economics, Department of Business Administration, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: Mustafa Murat ZENGER

Supervisor: Fatma Şebnem Arıkboğa