Sürdürülebilirlilik Endeksinin (XUSRD) FirmaHisse Senedi Getiri Oranlarına Etkisi: BİST’de İşlem Gören İşletmeler Üzerine Bir Araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İşletme Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: Ali Hüseyin

Consultant: Murat Kıyılar