Yerel Yönetimlerin Uluslararası İlişkilerde Konumu: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, Siyasal Bölümü, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: Haluk Olcay Tunçay

Supervisor: İlker Aktükün