Yerel Yönetimlerin Uluslararası İlişkilerde Konumu: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Siyasal Bölümü, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: Haluk Olcay Tunçay

Consultant: İlker Aktükün