Akuaponik Sistemde Gökkuşağı Alabalıklarının Oncorhynchus mykiss Yüzme Aktivitesinin Su Kalitesi Balık ve Bitki Büyüme Performansına Etkisi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Faculty Of Aquatic Sciences, Department of Aquaculture and Fish Diseases, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Gökhan TUNÇELLİ

Supervisor: Devrim Memiş