“Lojistik Sektöründe Dış Kaynak Kullanımı ve Lojistik Hizmet Sağlayıcıların Konuya Bakışı ile İlgili Bir Araştırma”


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2007

Student: Serhat Kurtuluş

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Mehpare TİMOR