Gayrımenkul Yatırım Ortaklıklarının Hisse SenediAnomalileri: BİST Üzerine Bir Uygulama


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İşletme Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: Okan Ünaldı

Consultant: Murat Kıyılar