İslam Sanatında Kısas-ı Enbiyalar ve Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki Hamidiye Bölümü’ndeki 980 Numaralı Minyatürlü Kısas-ı Enbiya’nın Minyatür Sanatı Açısından İncelenmesi-2014


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İlahiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Amine Şani

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Hilal KAZAN