Seçici Serotonin Geri Alım İnhibitörü İlaçların Endoplazmik Retikulum Stresi Üzerine Etkilerinin Hücre Kültüründe İncelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Health Sciences Institute, Eczacılık Fakültesi Bölümü, Turkey

Student: Mine Şenyıldız

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Sibel ÖZDEN