TEMPORAL LOP KAYNAKLI KOMPLEKS PARSİYEL NÖBETİ OLAN OLGULARDA KOGNİTİF TESTLERİN EEG ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE BU SONUÇLARIN KLİNİK PRATİKTEKİ ÖNEMİ


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Brshh, Turkey

Approval Date: 1997

Student: ASİSTAN DR İSMAİL KÜÇÜKALİ

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): DURSUN KIRBAŞ