Bel ağrılı hastalarda peloidoterapi ile kombine balneolojik tedavi (hidroterapi ve peloidoterapi) etkinliklerinin karşılaştırılması, retrospektif çalışma


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Division Of Medical Sciences , Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: GÜL PEMBE ÇOLAK

Supervisor: Arif Dönmez

Abstract:

Çolak GP. Bel Ağrılı Hastalarda Peloidoterapi ile Kombine Balneolojik Tedavi(Hidroterapi

ve Peloidoterapi) Etkinliklerinin Karşılaştırılması,Retrospektif Çalışma. İstanbul Üniversitesi

İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji ABD. Tıpta Uzmanlık Tezi.

İstanbul. 2021.

Amaç: Bel ağrılı hastaların tedavisinde tek başına peloidoterapi ile kombine balneolojik

tedavinin(peloidoterapi ve hidroterapi) klinik etkinliklerini karşılaştırarak değerlendirmek.

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya bel ağrısı nedeniyle kliniğimizde 2010-2019

arasında peloidoterapi ve kombine balneolojik tedavi(peloidoterapi+hidroterapi) alan hastalar

dahil edilmiştir. Hidroterapi, 36-38 °C düz su havuzunda 20 dakika baş dışarıda immersiyon

şeklinde uygulanmakta; peloidoterapi ağrılı bölgeye 20 dakika 42-43 °C lokal peloid paketi

şeklinde, hafta içi her gün 2 hafta uygulanmaktadır. Hastalar, tedavi öncesi ve sonrasında

değerlendirilmektedir ve sonuç ölçütleri ağrı görsel analog skala (VAS), hastanın genel

değerlendirmesi (VAS), doktorun genel değerlendirmesi (VAS), Sağlık Değerlendirme Anketi

(HAQ) ve Waddell İndeksi (Wİ)’dir.

Bulgular: Peloidoterapi alan 34, peloidoterapi ve hidroterapi alan 142 bel ağrılı hasta olmak

üzere toplamda 176 hasta analiz edilmiştir. Hem peloidoterapi hem de peloidoterapi ve

hidroterapi grubunda tedavi sonrası tüm parametrelerde iyileşme görüldü. Gruplar arası

değerlendirme parametrelerinde istatistiksel anlamlı farklılık bulunmadı.

Sonuç: Çalışma sonuçları tek başına uygulanan peloidoterapi ile kombine balneolojik

tedavinin (hidroterapi ve peloidoterapi) bel ağrılı hastaların tedavisinde benzer etkileri

olduğunu göstermektedir. Her iki tedavi yöntemi de bel ağrılı hastalarda klinik düzelme

sağlamaktadır ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktur. Bu sonuçların

konfirme edilmesi için randomize kontrollü çalışmalar gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hidroterapi; Peloidoterapi; Bel Ağrısı