Genel Olarak ve İnsan Kaynakları Açısından KİT’ler ve Özelleştirme İle KİT Çalışanlarının KİT’ler ve Özelleştirmeye Yönelik Tutumlarıyla İlgili Bir Araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, School Of Business, Department of Business Administration, Turkey

Approval Date: 1994

Thesis Language: Turkish

Student: Nusret Köksal

Supervisor: Ahmet Cevat Acar