MEVDUAT BANKACILIĞI İLE ŞUBESİZ BANKACILIK UYGULAMALARININ KARLILIK VE RİSK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

Approval Date: 2019

Student: ESRA OSMANAĞAOĞLU

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): BURÇAY YAŞAR AKÇALI