Yönetimde Kadınların Azlığına Yol Açan Etkenler ve Yöneticilerin Kadınların Yönetim Görevlerinde Çalışmaları Konusundaki Görüşlerine İlişkin Bir Araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, School Of Business, Department of Business Administration, Turkey

Approval Date: 1996

Thesis Language: Turkish

Student: Özlem Ertan

Supervisor: Ahmet Cevat Acar