SAĞ HEMİSFERE ÖZGÜ İHMAL SENDROMLARI,BİRLİKTELİKLERİ VE LEZYON LOKALİZASYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Bakırköy Ruh Ve Sinir Hast.Eğ. Ve Arş. Hastanesi, Turkey

Approval Date: 1996

Student: ASİSTAN DR NEVZAT FİLİZ

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): DURSUN KIRBAŞ