İlaç Yanıtında Rol Oynayan Sitokrom P450 Enzim Poliformlarının Türk Popülasyonundaki Sıklığı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Health Sciences Institute, Eczacılık Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Merve Arıcı

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Gül ÖZHAN