Bankacılık sektörünün finansal kırılganlık açısından analizi Türkiye ve BRICS ülke örnekleri


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: AYDIN AYDEMİR

Supervisor: Selman Yılmaz