Kadınlık ve Annelik Kimliğine Dair İnşalarının Nesillere ve Sosyoekonomik Sınıflara Göre Karşılaştırılması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: Büşra Alparslan

Supervisor: Göklem Tekdemir