Sosyal Sermaye - Siyasal Katılım İlişkisi İstanbul KYK Yurtlarında Barınan Yükseköğrenim Öğrencileri Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2018

Student: Hamid Ebrahimi

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Enes KABAKCI