Sermaye Yapısı Kararlarının Şirket Performansı ÜZerindeki Etkisi: Borsa İStanbul Üzerine Bir Araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Hadil Alfarra

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): MEHMET SABRİ TOPAK