Çocuk Edebiyatı Çevirisi: Sağır Çocuklara Hikaye Kitabı Çevirisi Üzerine Bir Model


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Muharrem Yeni

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Nejdet Neydim