Foreign direct investment and economic growth: The case of Tanzania


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: English

Student: PASKAZİ EUGENE AMANI

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Nihal Tuncer Terregrossa

Abstract:

Afrika'daki gelişmekte olan ülkeler, özellikle de Tanzanya, doğrudan yabancı yatırımları (DYY) ekonomik gelişmeyi, modernizasiyonu, gelir artışını, istihdamı ve yoksulluğu ortadan kaldırıcı bir kaynak olduğunu gittikçe kavrıyorlar. Sürekli gözden geçirilen ve düzenlenen ekonomi politikaları bunu yansımaktadır. Bu reformalar açıkça, ülkeye daha cok DYY çekmek ve milli ekonomide mevcut olan DYY'lerın yararları maksimize edebilmek için yapılmaktadır. 1980 yılların ortasından bu yana, Tanzanya hükümeti, ekonomisini geliştirebilmek ve böylelikle yoksulluğu azaltabilmek amacıyla daha cok DYY'yi çekmek için ekonomi politikalarında daha liberal olmuştur.Bu calışmanın amacı, DYY'nin ekonomiye ciddi bir etki sağlayıp sağlamadığının farkına varmaktır. Bu çalışamda uygulanan metodoloji, doğrudan yabancı yatırımların büyüme üzerindeki etkisini analiz etmek üzere Tanzanyadan derlenen 1970-2007 dönemine ait zaman serisini içeren artan içsel büyüme modelini içermektedir. Yapılan bu analizeye bağlı olarak, DYY'nin, teknolojik, yenilik ve bilgi yayılma etkisi aracılığı ile Tanzanya ekonomik büyümesi üzerinde pozitif etkiye sahip olduğunu sonuca varılmıştır.