Kalkınmanın Finansmanında Kamu İç-Dış Borç Yapısı


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

Approval Date: 2012

Thesis Language: Turkish

Student: Mehmet Cural

Supervisor: Binhan Elif Yılmaz