Türk_Kırgız Ortaklıklarında Güven, Kontrol ve Risk Algısı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Sisyasal Bölümü, Turkey

Approval Date: 2018

Student: Malika Gafurova

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Ayşe Zeynep DÜREN