Nöro-Behçet Olgularının Serum İmmünoglobulin Örneklerinin Nöronal Sağkalım Üzerine Etkileri


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Health Sciences Institute, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Bölümü, Turkey

Approval Date: 2017

Student: Ece Erdağ

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Erdem TÜZÜN