Primer ve metastatik karaciğer tümörlerinin selektif internal radyonüklid tedavisinde Y-90 mikroküre ve Tc-99m MAA SPECT görüntülerinin kantitatif karşılaştırılması ve erken dönem tedavi yanıtı ile ilişkisinin değerlendirilmesi


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2012

Student: NİLGÜN ARACI

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Cüneyt TÜRKMEN