Mitlerde ve Kahramanlarda Dönüşümün Varlığı Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Atketipçi Eleştiri Bağlamında Distopya Edebiyatı


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Zeynep Kopan

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Nejdet Neydim