İsnâaşeriyye tefsir geleneğinde imâmetle ilişkilendirilen âyetlerin ahbârî ve usûlî yorumu


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Fatih Sultan Mehmet Foundation University, Instıtute Of Graduate Programs, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: SABAHATTİN GÜMÜŞ

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ahmet Turan Arslan

Co-Supervisor: Necmettin Gökkır