MESAFE KISITLI ÇOK YÖNLÜ KÜMELENMİŞ ARAÇ ROTALAMA RPOBLEMİN GENETİK ALGORİTMA İLE ÇÖZÜMÜ VE BİR UYGULAMA


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İşletme Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2016

Student: AYŞEN YÜCEL

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Mehpare TİMOR