Turizmde Tanıtım politikaları ve Pazarlama Stratejilerinin Marka Kent Olmadaki Önemi: İstanbul Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Turkey

Student: Özge Çatak

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Suna MUĞAN ERTUĞRAL