İcra Hukukunda Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Hukuk Bölümü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: İsmail Mert Çardaklı

Supervisor: Cengiz Serhat Konuralp