İNOVASYON VE REKABET İLİŞKİSİ: HAVACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

Student: Eda ŞENGÜL ALZAHRANİ

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): HATİCE ANIL DEĞERMEN