Benign MS hastalarının B hücre immünfenotiplenmesi ve B hücresine özgü moleküllerin ekspresyon analizi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Health Sciences Institute, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Bölümü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: MELİS ŞEN

Supervisor: Erdem Tüzün