Irmak Zileli'nin Eşik Romanındaki Baba Kız İlişkisiyle Margaret Atwood'un Antilop ve Flurya Romanındaki Anne-Oğul İlişkisinin Sosyo-Politik ve psikolojik Açıdan Karşılaştırmalı İncelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Ferhan Öztürk

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Nejdet Neydim