John Osborne ve Arnold Wesker'ın oyunlarının dönemin ekonomik, kültürel ve politik ardalanında incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

Thesis Language: English

Student: Yasemin Şahin

Consultant: Arpine Mızıkyan