Spor Medyasında Çalışan Kadınların Mesleki Ayrımcılık Algılamaları Üzerine Bir İnceleme: Azerbaycan Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Communication Faculty, Public Relations And Publicity Department, Turkey

Approval Date: 2023

Thesis Language: Turkish

Student: Ulvi İsmayılov

Supervisor: Derya Gül Ünlü